0546-678989 info@flua.nl

Rioolreiniging en -inspectie

 

Rioolreiniging

Een rioolreiniging wordt uitgevoerd om een goede werking van het rioolstelsel te kunnen garanderen. In veel gevallen wordt de rioolreiniging gevolgd door een rioolinspectie. De rioolinspectie wordt dan gebruikt om onderhoudstoestand en de staat van de rioolleidingen en putten vast te stellen.

Onze moderne reinigingsauto’s zijn in staat om alle riolen vanaf een diameter van 200 mm te reinigen. Daarnaast beschikken wij over voertuigen geschikt voor het reinigen van kolken.

 

Rioolinspectie

Voor de rioolinspectie staat u een mobiele inspectiecamera ter beschikking. De inspectiecamera zendt zijn beelden naar de centrale mobiele computer. Daar worden de beelden opgeslagen en verwerkt in alle gangbare bestandformaten. De beelden zijn direct geschikt om te verwerken in alle beheerpakketten.

Onderhoud is essentieel voor het goed laten functioneren van de riolering. Om de kosten van reinigen en inspecteren te kunnen beperken is ‘slim’ reinigen en inspecteren de uitdaging. Wij beschikken over software die u in staat stelt een efficiënt en effectief reiniging en inspectieplan op te stellen.

 

Maatregelplan

Op basis van de rioolinspecties kunnen wij een maatregelplan voor u laten opstellen. Dit maatregelplan is gebaseerd op een gedegen analyse van uw rioolsysteem. Het plan houdt rekening met diverse materialen en afvalwatertypen en bovendien risicogestuurd. Het resultaat is een inspectie- en reinigingsadvies, een reparatieadvies en een vernieuwingsadvies. Wij maken hiervoor gebruik van geavanceerde software zoals Rasmariant.

Projecten