0546-678989 info@flua.nl

 

Projecten die wij
hebben afgerond

 

 

Gemeente Opsterland

 

 

Projectgegevens

 

 

Opdrachtgever: gemeente Opsterland

Provincie: Friesland

Omschrijving project: Rioolherstel Skoalleane Ureterp

Jaar van uitvoering: 2016

 

 

Beschrijving van het project

In Ureterp werd Flua gevraagd om aan de hand van inspectiebeelden een gepast rioolherstel uit te voeren. Uit de inspectiebeelden bleek dat het riool aangetast was. Om dit op een goedkope manier te renoveren is gekozen voor relining. Voorafgaand aan het relinen is het riool gefreesd en gereinigd. Het riool ligt grotendeels in de berm, hierdoor is veel werkruimte beschikbaar. Dit zorgt voor een betere veiligheid gedurende de uitvoering van het project.

Naast het relinen moest er ook een putsanering worden uitgevoerd. Enkele stroomprofielen moesten hersteld worden en de wanden van de putten werden met silicaatmortel hersteld.

 

 

 

Project in cijfers

  • Afstand relinen riool Ø700 = 120 meter
  • Afstand relinen riool Ø500 = 180 meter