0546-678989 info@flua.nl

Projecten die wij
hebben afgerond

Gemeente Smallingerland

Projectgegevens

Opdrachtgever: gemeente Smallingerland

Provincie: Friesland

Omschrijving project: Relinen de Hemmen

Jaar van uitvoering: 2015

Beschrijving van het project

Eind 2014 heeft Flua de opdracht verworven voor het werk ‘Relinen de Hemmen’. Het werk omvat het relinen van 250 meter riool met een doorsnede van 1500mm in glasvezel. Het gaat om de laatste drie strengen voor de rioolwaterzuivering van Drachten. Het riool vertoonde op een groot aantal locatie lekkage op de voegen. Het riool lag op een diepte van meer dan 3 meter beneden maaiveld.

Het is de eerste keer dat een glasvezel verstekte kous in de afmeting van 1500 mm is ingebouwd in Noord-Nederland. Flua beschikt over een UV-installatie die voldoende capaciteit heeft om deze kous uit te harden. De kous is geleverd met een wanddikte van 10 mm. De maximale bergingsafname voor de strengen betrof 5 %. Het was om die reden niet mogelijk om naaldvilt als dragermateriaal te gebruiken vanwege de veel lagere sterkte van dit materiaal bij dezelfde dikte.

Een rond 1500 mm in glasvezel is nog maar enkele keren in Nederland en daarbuiten ingebouwd. Voor Flua lag de uitdaging voornamelijk in de planning van de werkzaamheden met betrekking tot de weersverwachtingen. Flua is er trots op dit werk te mogen hebben uitvoeren.

Bijzonderheden

De randvoorwaarde voor het achtereenvolgens afsluiten van het riool was 24 uur. Deze eis ging vergezeld van de eis dat de weersvoorspelling ook 24 uur droog weer diende aan te geven bij de start van de werkzaamheden. Het voordeel van deze uitvoeringswijze was dat er geen pompinstallatie diende te worden geïnstalleerd. Het lastige was de planning van de werkzaamheden en de kans op uitstel van de werkzaamheden als gevolg van de weercondities.

Om gegarandeerd binnen 24 uur met de werkzaamheden gereed te zijn is een gedetailleerde uurplanning opgesteld. De werkzaamheden zijn minutieus doorgelopen en met het team voorafgaand aan de werkzaamheden besproken. Op deze manier zijn verassingen voorkomen. Belangrijke werkzaamheden zijn voorafgaand aan de uitvoering getest. De werkzaamheden zijn hierdoor ruim binnen de tijd uitgevoerd.

Door continue contact te houden met Meteoconsult voor de weersverwachtingen is er per dag bekeken of er gestart kon worden. De werkzaamheden zijn op deze wijze binnen de geplande periode van 2 weken tot tevredenheid van opdrachtgever uitgevoerd.

 

Project in cijfers

  • Reinigen en inspecteren circa 250 meter
  • Relinen 250 meter (1500mm)