0546-678989 info@flua.nl

Projecten die wij
hebben afgerond

Gemeente Oude IJsselstreek

Projectgegevens


Opdrachtgever:
 gemeente Oude IJsselstreek

Provincie: Gelderland

Omschrijving project:  relinen Industrieweg Terborg

Jaar van uitvoering: 2011

Beschrijving van het project

 

De gemeenten Oude IJsselstreek en Bronckhorst hebben een gezamenlijke uitvraag geformuleerd. De uitvraag was gebaseerd op een RAW-bestek. Via een onderhandse aanbesteding is het werk op basis van laagste prijs verworven.

Het werk in de gemeente Oude IJsselstreek bestond uit het relinen van de Indistrieweg in Terborg. De weg was recent opnieuw ingericht waarbij destijds de keuze was gemaakt om te gaan relinen in plaats van vervangen.

De werkzaamheden omvatten naast relinen het tijdelijk verwijderen van putkoppen en het, zonder het milieu te belasten, tijdelijk opvangen van het afvalwater afkomstig van appartementencomplexen.

Bijzonderheden

De gemeente Oude IJsselstreek heeft rond het werk een bijeenkomst georganiseerd voor de gemeenten die betrokken zijn bij de afvalwaterkring Etten (achterhoek). Na een inleiding over achtergronden en het proces van relinen door de heer Wonink van Roelofs (tevens secr. NSTT afd Leidingrenovatie) is gezamenlijk het werk bezocht.

Het afvalwater afkomstig van een appartementencompex mocht niet worden gestremd.
De aansluitleidingen zijn opgezocht en van een tijdelijk afvoer voorzien.

Project in cijfers

 

  • reinigen en inspecteren circa 3000 meter
  • relinen 900 meter
  • diameter rond 300 tot rond 900
  • deelreparaties 5 stuks
  • tijdelijke opvang afvalwater appartementencomplex