0546-678989 info@flua.nl

Projecten die wij
hebben afgerond

Gemeente Hardenberg

Projectgegevens

 

Opdrachtgever: gemeente Hardenberg

Provincie: Overijssel

Omschrijving project: rioleringsonderhoud Hardenberg

Jaar van uitvoering: 2014

 

Beschrijving van het project

 

In de gemeente Hardenberg zijn op vier locaties/kernen rioolreparaties uitgevoerd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de Nieuwe Haven, Heemse, Gramsbergen en Schuine Sloot. De werkzaamheden bestonden uit het vervangen van huis/kolkaansluitingen, het frezen van riolen, relinen en voor een groot deel uit reparaties door middel van deelreparaties.

Bijzonderheden

 

De aanvraag was een Design en Construct, waarbij de aannemers vrij werden gelaten over de toe te passen maatregelen. De gemeente heeft enkel op basis van een vraagspecificatie aangegeven waar de reparaties plaats moesten vinden, welke eisen gesteld werden aan de restlevensduur en het resultaat van het project.

 

Project in cijfers

 

  • ca. 50 deelreparaties uitgevoerd in verschillende keren te Hardenberg
  • relinen 1500 m
  • diverse civieltechnische reparaties