0546-678989 info@flua.nl

Projecten die wij
hebben afgerond

Gemeente de Marne

Projectgegevens

 

Opdrachtgever: gemeente de Marne

Provincie: Groningen

Omschrijving project: relinen en vergroten putten Boslaan te Leens

Jaar van uitvoering: 2011

Beschrijving van het project

De gemeente de Marne heeft ons gevraagd om op basis van inspectiebeelden de engineering van een rioolrenovatie project voor te bereiden. De beelden toonden scheurvorming en aantasting in een zodanige mate dat vernieuwen noodzakelijk was. Omdat de riolen deels direct naast en deels onder voortuinen lage is besloten tot renovatie door middel van relinen. Uit vooronderzoek bleek dat de putten te klein waren om dit uit te voeren. Daarom is voorgesteld de gemetselde putten te vergroten.

Het werk is in zeer korte tijd uitgevoerd om de overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken en de veiligheidsrisico’s  in verband met het herstel van de putten zo klein mogelijk te houden. Om die reden is de planning van het herstel van de putten afgestemd op het relinen. Hiermee is voorkomen dat de doorlooptijd te groot werd.

Bijzonderheden

Geen.

Project in cijfers

 

  • reinigen en inspecteren ca. 600 meter
  • relinen 600 meter
  • diameter rond 250 tot rond 400
  • te openen inlaten 150 stuks
  • te herstellen putten 15 stuks