0546-678989 info@flua.nl

Projecten die wij
hebben afgerond

Ministerie van Defensie

Projectgegevens

 

Opdrachtgever: Ministerie van Defensie

Provincie: Noord Holland

Omschrijving project: relinen Spitsbergen Den Helder

Jaar van uitvoering: 2013

 

Beschrijving van het project

Defensie heeft het op een bijzonder terrein een verzamelriool t.b.v regenwater liggen. Hier had men last van wateroverlast. Dit riool heeft als doel om dit belangrijke terrein droog te houden. De riool was in zeer slechte staat en moest daarom gerenoveerd worden. Daarnaast waren er nog vele andere civieltechnische reparaties noodzakelijk op overige terreinen op Spitsbergen.

Bijzonderheden

Het betrof hier werken onder strenge veiligheidsvoorschriften, telefonie en vonkapparatuur waren ten strengste verboden. Op het terrein bevond zich het plantje de Rietorchis, waar heel zorgvulding mee omgegaan moest worden.

Project in cijfers

  • Relinen 1000 meter
  • Onderzoek naar 25 regenwaterinlaten