0546-678989 info@flua.nl

Projecten die wij
hebben afgerond

Gemeente Athene

Projectgegevens

 

Opdrachtgever: gemeente Athene

Land: Griekenland

Omschrijving project: grote mantoegankelijke slechte riolen herstellen

Jaar van uitvoering: 2008

 


Beschrijving van het project

 

In de stad Athene is de bodem uit grote mantoegankelijke riolen verdwenen. Het vervangen van de riolen was geen optie vanwege de smalle straten en de hoge bebouwingsdichtheid. Er is voor gekozen om een nieuwe bodem in de riolen aan te brengen.

De bodem bestaat uit een cementgebonden mortel. Deze is bovengronds gemaakt en met behulp van een betonpomp in het riool geleid en daar uitgevlakt.

 


Bijzonderheden

 

Complexe omstandigheden.

 


Project in cijfers

 

  • gemetselde riolen, hoogte ca. 2.50 m
  • gaten repareren tot een grootte van 1 m2
  • bodem aanbrengen in riool over ca. 500 m
  • stroomprofielen aanbrengen over ca. 500 m